facebook

2017年高初中统考成绩放榜 新山宽柔中学获佳绩
校长室
2017年12月22日

图一:副校长符贻锦(左一)及教务处主任林祥禧(右一)与统考成绩优秀生合照

图二:高中统考考获9科A董靖怡


图三:高中统考考获9科A陆文萱


图四:高中统考考获9科A罗紫芯

图五:高中统考考获9科A黄若淇

图七:初中统考考获8科A庄晨芳

图八:初中统考考获8科A何浚慈

图九:初中统考考获8科A郑宇恩

图十:初中统考考获8科A姚恩敏

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test