facebook

 

宿舍宗旨

方便远地或郊区学生寄宿,获得有规律及安定的生活,增进学习的便利。其目标包括以下几点:

1. 服从舍务处主任/ 生活导师的指导,接受宿舍自治委员会的领导。

2. 严守作息时间,保持环境卫生,过有规律及健康的生活。

3. 严守纪律,认真学习,争取荣誉,建立团队精神。

4. 爱护公物,不浪费水电,过勤俭朴素的生活。

5. 学习独立,不依赖他人,养成自治自律的人格。

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test