facebook

 
简介

    校方让同学参加课外活动之目的,乃训练学生在求取知识外能培养其办事能力、领导才能及独立思考之能力。此外,校方也希望通过课外活动,培养学生团体合作,公忠为群,自动自治之崇高精神。

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test