facebook

第一次联课活动通知
联课活动处
2018年1月5日

第一次联课活动通知


明天 6/1/2018 (六)早上8点至12点为2018年第一次联课,请同学自行查阅团体名单及活动团体场地分布图,并准时到活动场地集合。同学们若有任何问题,请亲自到联课活动处询问,谢谢。


请点击查阅联课活动名单


请点击查阅联课活动地点

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test