facebook

2018 年宿舍生录取通告
舍务处
2017年12月2日

2018 宿录取通告

 (初 1 2 年段新生插宿、不单)

 

 

    录取的,即日起至 16/12/17 务处领申请表格,再到(第一期住宿费为 RM675膳食费为 RM120),于当日交缴费单与表予舍务处,方可 于 2018 宿。完成此,将视同放入宿资格

 

备注:

 

1)    转校生被录取,将另行电通

2)    续住生宿时间为 31/12/17  3pm 后,禁止提回宿。


舍务处   2/12/17


请点击查阅录取及不续住名单

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test