facebook

住宿生回宿通告
舍务处
2017年9月2日

由于2017年9月4日(一)为全国特别公共假期,故此全体住宿生回宿日期从原定的9月3日更改为9月4日。敬请关注,谢谢。

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test