facebook

宽柔中学资讯网 - 关于宽柔

    本校为一间民办的华文独立中学.教学与行政媒介语以华语为主。德、智、体、群、美五育,乃本校一贯的办学方针,落实于教学与行政管理,取得均衡的发展。

    本校实施通识教育.在编班制度方面,采用分段式混合能力编班,无缩短年限的精英班。

    从初一到高中三阶段,华、国、英三种语言节数,每科接近七节,可谓三语兼顾,配合国情与社会的实际需要。

    本校学生之升留级皆以校内学业成绩为标准,校外会考仅作为参考。此外,考试方面本校以全国独立中学统一考试为主,并辅导学生参加各项校外考试。

            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test