facebook

宽柔中学资讯网 - 关于宽柔
 

 
三角形两边线条 红,黄,绿三色,象征万丈光芒,蓝色表示天空
国花 代表马来西亚。
校名 用华,国,英文,表示学习三种语文。
含义 我国宽中学生,学习三种语文,前途光明灿烂。
            59-C, Jalan Ibrahim Sultan, 80300, Johor Bahru, Johor, Malaysia.                                          07-2224446
Website Security Test